slider image 0 slider image 1
لیست رشته های دانشگاه آزاد خسروشاه


دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه

رشته های بدون آزمون مقطع کاردانی ناپیوسته

ویژه دارندگان دیپلم نظام قدیم و پیش دانشگاهی

ردیف

نام رشته تحصیلی

1

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

2

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

3

مدیریت بازرگانی

4

حسابداری

5

کاردان فنی برق - الکترونیک

6

کاردان فنی برق - قدرت

7

کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان

8

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

 

رشته های بدون آزمون مقطع کاردانی پیوسته

ویژه دارندگان دیپلم هنرستان ( فنی و حرفه ای کارودانش )و نظام جدید

ردیف

رشته تحصیلی

1

کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

2

گرافیک - گرافیک