slider image 0 slider image 1 slider image 2
مسئول انفورماتیک IT (حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

                                                                   مسئول انفورماتیک IT ( حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

نام: امین

نام خانوادگی: قربانی

شماره تماس: داخلی 113

پست الکترونیکی: amin.ghorbani60@gmail.com