slider image 0 slider image 1 slider image 2
مهندس سیامند پناهی

                                      بسمه تعالی                           

 


 

مشخصات فردی :

نام : سیامند     نام خانوادگی : پناهی

پست الکترونیک :   siamand.panahie@gmail.com

سوابق پژوهشی ( چاپ مقاله ، ارائه مقاله):

مقالات فارسی 

1. سیامند پناهی، حامد بیتی، مریم سلیمی،"تحلیل سامانه حمل و نقل تندرو شهریBRT و سنجش تحولات و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بر حوزه های پیرامون در کلانشهر تبریز" مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، زمستان1393- تبریز

2. سیامند پناهی، حامد بیتی  " نقش مساجد محله ای بر رفتار شهروندان "  سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی- اردیبهشت 1392- تهران 

3. سیامند پناهی، سحر فرنیا " شهری برای همه" اولین همایش ملی مناسب سازی فضای شهری برای جانبازان و معلولین، 1385، تهران

4. سیامند پناهی، سحر فرنیا " نقش خانقاه در شکلگیری و مکانیابی سکونتگاههای سنتی زاگرس" اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس- اردیبهشت 87، دانشگاه کردستان، سنندج

5. سیامند پناهی، نازیلا ادریسی " نقش مساجد شاخص در هویت بخشی شهرهای اسلامی " اولین همایش بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی-1391- شیراز

6. سیامند پناهی، نازیلا ادریسی " آب و خاک "، اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر-1393- تبریز

7. سیامند پناهی، مهرداد محمدیان " شهرک خداآفرین یک روستا یا مجموعه سکونتگاهی؟ " اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر-1393- تبریز

 

 

 

 

مقالات انگلیسی

1.siamand panahi, sahar farnia, “Role of public spaces in creating and forming of urban texture”, ICBEDC, university of Sains Malaysia,2008

2. siamand panahi, sahar farnia,creating city scape”, international conference of oriental cities, Poland, 2009

2. siamand panahi, nazila edrisi,mosque planning in iran, fashion or culture?”, 7th international symposium on advance and technology, iran, Bandar abbas, 2013

 

سوابق تدریس :

ردیف

نام و آدرس محل تدریس

نیمسال تحصیلی

عناوین تدریس شده

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

90-89

انسان طبیعت معماری

 

2

دانشگاه غیر انتفاعی سراج تبریز

93-86

انسان طبیعت معماری- مبانی نظری معماری- طراحی معماری 3- مقدمات طراحی معماری 1

3

آموزشکده فنی شماره 1 تبریز

89-87

درک و بیان محیط

4

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد

91-90

درک و بیان محیط- طراحی معماری 3

 

تجارب فنی و سوابق شغلی :

ردیف

تجربه فنی و سابقه شغلی

1

ناظر معماری پروژه احداث شهرک مسکونی خداآفرین

2

همکاری حرفه ای با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی

3

عضو نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی