slider image 0 slider image 1 slider image 2
آیین نامه های آموزشی

دانشجوی محترم جهت دانلود آیین نامه ها بر روی آن ها کلیک نمایید.

آیین نامه ها

آیین نامه مقررات آموزشی

آیین نامه امتحانات

آیین نامه ترم تابستان