slider image 0 slider image 1 slider image 2
اعضاء هیأت علمی گروه حسابداری

                                       بسمه تعالی                                                                          

مشخصات فردی:                                                                                    

نام: یعقوب                 نام خانوادگی: پورکریم                 تاریخ تولد: 1360                    محل تولد: تبریز

عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی خسروشهر             سمت اجرایی: معاون اداری و مالی

پست الکترونیک: Pourkarim.y@gmail.com

 شماره تماس: 32441855-041

سوابق آموزشی :

ردیف

عنوان

سال شروع به تدریس

نام و آدرس محل

1

تدریس دروس تخصصی حسابداری

1387

دانشگاههای آزاد اسلامی، سما و

پیام نور استان آذربایجان شرقی

 

سوابق پژوهشی:

الف) تألیف و ترجمه کتاب:

ردیف

عنوان

تاریخ انتشار

محل انتشار

1

تحلیل مسایل اصول حسابداری (3)

1390

تبریز- انتشارات فروزش

 

ب)مقالات چاپ شده:

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ انتشار

مجله

رتبه مجله

1

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و

قابلیت اتکای اقلام تعهدی

1389

بررسی های حسابداری و حسابرسی

(دانشگاه تهران)

فصلنامه

علمی- پژوهشی

2

بررسی رابطه نظام راهبری شرکت و کیفیت سود با تأکید برامتیازبندی راهبری شرکت

1390

پژوهشنامه حسابداری مالی وحسابرسی

(دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی)

فصلنامه

علمی- پژوهشی

 

3

 

بررسی شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان در مورد ویژگی های حسابرسان مستقل

1389

دانش حسابرسی

(دیوان محاسبات کشور)

فصلنامه

علمی- ترویجی

4

توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت

دربخش دولتی

1390

حسابرس

(سازمان حسابرسی)

فصلنامه

تحلیلی-پژوهشی

5

Analysis of Audit Expectation Gap Between Users of Audit Reports and Independent AuditorsAbout the Features of Independent Auditors.

2012

School of Doctoral Studies (European Union) Journal

علمی- پژوهشی

 

           

 

ج) مقالات ارائه شده در همایش ها:

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ ارایه

نوع همایش و محل برگزاری

نحوه ارایه

1

بررسی رابطه بین فاکتورهای نهادی و شاخص بورس اوراق بهادار درکشورهای منتخب در حال توسعه

1393

کنفرانس بین المللی

(رشت - منطقه آزاد انزلی)

سخنرانی

2

بررسی تأثیر فرهنگ بر مدیریت وجوه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1390

همایش ملی

(دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور)

سخنرانی

3

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تاکید براقلام تعهدی اختیاری

1389

همایش ملی

(دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا)

پوستر

4

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت اعتماد اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1388

همایش منطقه ای

(دانشگاه اصفهان)

سخنرانی

5

بودجه ریزی عملیاتی و اصلاح الگوی مصرف منابع در سازمانهای دولتی

1390

همایش منطقه ای

(دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر)

پوستر

6

چارچوب مفهومی حسابداری ذهنی با تاکید بر روانشناسی انتخاب

1389

همایش منطقه ای

(دانشگاه آزاداسلامی میاندوآب)

پوستر

 

د) همکاری در طرح های پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح

سال اجرا

محل اجرا

توضیحات

1

بررسی تأثیرنظام راهبری شرکت برقابلیت اتکای اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد

تبریز

مجری طرح: دکتر رسول برادران

 

(وضعیت طرح: خاتمه یافته)

2

بررسیرابطه بین حاکمیت شرکتیوکیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

مجری طرح: ولی پورکریم

 

(وضعیت طرح: خاتمه یافته)

 

و) عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

افتخارات علمی:

ردیف

افتخارات علمی

1

جزو ده درصد فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی رشته حسابداری جهت استفاده از «سهمیه ممتازین بدون آزمون»

 

سوابق شغلی:

ردیف

سابقه شغلی

1

مدیر گروه رشته حسابداری، سالهای 1389 ، 1390 و 1393، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خسروشهر

2

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خسروشهر در سال 1390