slider image 0 slider image 1 slider image 2
تماس با دانشگاه

 

ساختمان اداری و آموزشی دانشگاه:

خسروشاه- خیابان امام خمینی شمالی - کوی ولیعصر(عج) - جنب مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی خسروشاه

 

تلفن ساختمان اداری:  3-32441371 (041)

فاکس: 32441872 (041)

کد پستی: 13533 - 53551

ایمیل: info@iaukhosh.ac.ir